SALAM ZIARAH

SALAM ZIARAH KEPADA SEMUA TETAMU, SEBARANG KOMEN, PENDAPAT ATAU TEGURAN BOLEHLAH DI KEMUKAKAN UNTUK KEBAIKAN BERSAMA MELALUI EMAIL SEPERTI YANG TERTERA. APA YANG BAIK DATANGNYA DARI MAHA PENCIPTA DAN YANG LEMAH SERTA KURANG ITU DARI KELEMAHAN KAMI SENDIRI..SEMOGA KITA SAMA-SAMA MENDAPAT KEBERKATAN DARI KEBAIKAN YANG DILAKUKAN,,,,INSYAALLAH...

Sunday, November 30, 2008

OBJEKTIF KHAS

Share
  1. Menguasai kemahiran berkomunikasi.
  2. Menguasai kemahiran bergaul dan bersosial.
  3. Mengetahui dan memperkembangkan perasaan ingin tahu mengenai hal diri dan alam sekeliling.
  4. Menjaga keselamatan dan kesihatan diri.
  5. Mengurus hal-hal kehidupan seharian.
  6. Mempunyai keyakinan diri dan konsep kendiri yang positif.
  7. Melibatkan diri dalam kegiatan rekreasi.
  8. Memahami keperluan perkembangan jasmani serta kemahiran motor.
  9. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni.
  10. Mengembangkan potensi, bakat dan daya kreatif dan intelek.

Saturday, November 29, 2008

Definisi Ringkas Kelas Pendidikan Khas

Share

Pendidikan Khas merupakan suatu program pendidikan yang disediakan untuk kanak-kanak dengan keperluan khas yang terdiri daripada golongan yang bermasalah penglihatan, bermasalah pendengaran, bermasalah pembelajaran dan bermasalah dalam penguasaan 3M(Pemulihan Khas).

Pendidikan peringkat seolah rendah di Malaysia menitikberatkan perkembangan murid secara menyeluruh meliputi bidang kognitif, afektif dan psikomotor. Setiap murid perlu diberi peluang yang sama bagi mendapatkan kemahiran pengetahuan, nilai, sikap dan amalan yang diperlukan sesuai dengan kemampuan masing-masing melalui Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR).

PENGENALAN RINGKAS UNIT PENDIDIKAN KHAS SKKK1

Share
Unit Pendidikan Khas SKKK 1 adalah satu unit yang melibatkan Kelas Integrasi Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran, Kelas Pra Integrasi Pendidikan Khas, Kelas Pra Sekolah dan Kelas Pemulihan. Ianya diterajui oleh seorang Penolong Kanan Pendidikan Khas, 10 orang guru dan 6 orang pembantu pengurusan murid.
Related Posts with Thumbnails